hem | kontakta

  

Spädbarnsmottagningen

Samtalshjälp till spädbarn och deras föräldrar

När vi blir föräldrar förändras hela vårt liv. Att bli mamma, att bli pappa, hitta nya sätt att samarbeta och samtidigt lära känna sitt lilla barn, ställer nya krav. Det kan vara glädjefyllt, ge en ny dimension åt livet och samtidigt vara bekymmersamt och oroande. Ibland kan det kännas svårt att förstå situationen, sina känslor och kontakten med sitt barn.

Barnet kan ha svårt att sova, äter inte, gråter mycket eller visar andra tecken på oro. Många gånger kan man hantera problemen på egen hand men ibland behövs professionell kunskap.

Spädbarnsmottagningen vid Svenska psykoanalytiska föreningen erbjuder samtalskontakt med spädbarnet i fokus. Vi tar emot barn i åldrarna 0–2 år och arbetet sker med spädbarnet tillsammans med någon av föräldrarna, ibland båda. Vi är alla legitimerade psykoterapeuter och psykoanalytiker med stor erfarenhet av att arbeta med barn. Vi har egna mottagningar i Stockholmsområdet samt i Åkersberga. Möjlighet finns till kostnadsfri behandling.

Stockfoto: spädbarn

 

Spädbarnsmottagningen har under åren 2012–2016 genomfört ett projekt där tio psykoanalytiker från mottagningen placerades på BVC i Stor-Stockholm.

De erbjöd korta konsultationer och terapier till spädbarn och deras föräldrar samt handledde sjuksköterskorna.

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.

En broschyr från projektet kan du läsa här!
© 2011-10-05 Spädbarnsmottagningen vid Svenska psykoanalytiska föreningen (nytt fönster) ord | mbjweb